немецкий | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Официально, проба
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Официально, очень вежливо
Am dori să plasăm o comandă.
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Официально, вежливо
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Официально, вежливо
Veți găsi atașată comanda noastră.
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Официально, вежливо
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Официально, вежливо
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Официально, вежливо
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Официально, вежливо
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Официально, прямолинейно
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Официально, вежливо
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Официально, очень вежливо
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Официально, вежливо
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Официально, прямо
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Официально, прямо
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Официально, прямо
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Официально, вежливо
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Официально, прямо
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Официально, прямо
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Официально, прямо
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Официально, прямо
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Официально, вежливо
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Официально, вежливо
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Официально, вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Официально, вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Официально, очень вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Официально, очень вежливо
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Официально, вежливо
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Официально, вежливо
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Официально, вежливо
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Официально, прямо
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Официально, прямо
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Официально, прямолинейно
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Официально, прямолинейно