итальянский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Официально, проба
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Официально, очень вежливо
Am dori să plasăm o comandă.
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Официально, вежливо
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Официально, вежливо
Veți găsi atașată comanda noastră.
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Официально, вежливо
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Официально, вежливо
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Официально, вежливо
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Официально, вежливо
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Официально, прямолинейно
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Официально, вежливо
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Официально, очень вежливо
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Официально, вежливо
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Официально, прямо
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
In allegato trova due copie del contratto.
Официально, прямо
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Официально, прямо
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Официально, вежливо
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Официально, прямо
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Официально, прямо
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Официально, прямо
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Официально, прямо
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Официально, вежливо
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Официально, вежливо
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Официально, вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Официально, вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Официально, очень вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Официально, очень вежливо
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Официально, вежливо
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Официально, вежливо
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Официально, вежливо
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Официально, прямо
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Официально, прямо
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Официально, прямолинейно
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Официально, прямолинейно