испанский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Estamos considerando adquirir...
Официально, проба
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Официально, очень вежливо
Am dori să plasăm o comandă.
Quisiéramos hacer un pedido.
Официально, вежливо
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Официально, вежливо
Veți găsi atașată comanda noastră.
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Официально, вежливо
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Официально, вежливо
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Официально, вежливо
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Deseamos adquirir...
Официально, вежливо
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Официально, прямолинейно
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Официально, вежливо
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Официально, очень вежливо
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Официально, вежливо
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Официально, прямо
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Официально, прямо
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Официально, прямо
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Официально, вежливо
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Официально, прямо
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Официально, прямо
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Официально, прямо
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Официально, прямо
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Официально, вежливо
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Официально, вежливо
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Официально, вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Официально, вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Официально, очень вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Официально, очень вежливо
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Официально, вежливо
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Официально, вежливо
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Официально, вежливо
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Официально, прямо
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Официально, прямо
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Официально, прямолинейно
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Официально, прямолинейно