венгерский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Официально, проба
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Официально, очень вежливо
Am dori să plasăm o comandă.
Szeretnénk rendelést leadni.
Официально, вежливо
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Официально, вежливо
Veți găsi atașată comanda noastră.
Csatolva találja a rendelésünket.
Официально, вежливо
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Официально, вежливо
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Официально, вежливо
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Официально, вежливо
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Официально, прямолинейно
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Официально, вежливо
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Официально, очень вежливо
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Официально, вежливо
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Официально, прямо
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Официально, прямо
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Официально, прямо
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Официально, вежливо
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Официально, прямо
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Официально, прямо
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Официально, прямо
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Официально, прямо
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Официально, вежливо
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Официально, вежливо
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Официально, вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Официально, вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Официально, очень вежливо
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Официально, очень вежливо
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Официально, вежливо
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Официально, вежливо
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Официально, вежливо
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Официально, прямо
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Официально, прямо
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Официально, прямолинейно
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Официально, прямолинейно