чешский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Rozważamy możliwość zakupu...
Uvažujeme o koupi...
Официально, проба
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Официально, очень вежливо
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Официально, вежливо
Załączamy nasze zamówienie na...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Официально, вежливо
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
V příloze najdete naší objednávku.
Официально, вежливо
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Официально, вежливо
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Tímto zadáváme objednávku na...
Официально, вежливо
Chcemy zakupić u Państwa...
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Официально, вежливо
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Официально, прямолинейно
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Официально, вежливо
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Официально, очень вежливо
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Официально, вежливо
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Официально, прямо
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Официально, прямо
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Официально, прямо
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Официально, вежливо
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Официально, прямо
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Официально, прямо
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Официально, прямо
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Официально, прямо
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Официально, вежливо
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Официально, вежливо
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Официально, вежливо
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Официально, вежливо
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Официально, очень вежливо
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Официально, очень вежливо
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Официально, вежливо
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Официально, вежливо
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Официально, вежливо
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Официально, прямо
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Официально, прямо
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Официально, прямолинейно
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Официально, прямолинейно