финский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Rozważamy możliwość zakupu...
Harkitsemme ... ostoa...
Официально, проба
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Официально, очень вежливо
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Официально, вежливо
Załączamy nasze zamówienie na...
Liitteenä sitova tilauksemme...
Официально, вежливо
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Официально, вежливо
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Официально, вежливо
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Täten jätämme tilauksemme...
Официально, вежливо
Chcemy zakupić u Państwa...
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Официально, вежливо
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Официально, прямолинейно
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Официально, вежливо
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Официально, очень вежливо
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Официально, вежливо
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Официально, прямо
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Официально, прямо
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Официально, прямо
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Täten vahvistamme tilauksenne.
Официально, вежливо
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Официально, прямо
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Официально, прямо
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Официально, прямо
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Официально, прямо
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Официально, вежливо
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Официально, вежливо
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Официально, вежливо
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Официально, вежливо
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Официально, очень вежливо
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Официально, очень вежливо
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Официально, вежливо
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Официально, вежливо
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Официально, вежливо
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Официально, прямо
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Официально, прямо
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Официально, прямолинейно
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Официально, прямолинейно