венгерский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Rozważamy możliwość zakupu...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Официально, проба
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Официально, очень вежливо
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Szeretnénk rendelést leadni.
Официально, вежливо
Załączamy nasze zamówienie na...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Официально, вежливо
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Csatolva találja a rendelésünket.
Официально, вежливо
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Официально, вежливо
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Официально, вежливо
Chcemy zakupić u Państwa...
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Официально, вежливо
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Официально, прямолинейно
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Официально, вежливо
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Официально, очень вежливо
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Официально, вежливо
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Официально, прямо
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Официально, прямо
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Официально, прямо
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Официально, вежливо
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Официально, прямо
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Официально, прямо
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Официально, прямо
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Официально, прямо
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Официально, вежливо
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Официально, вежливо
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Официально, вежливо
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Официально, вежливо
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Официально, очень вежливо
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Официально, очень вежливо
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Официально, вежливо
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Официально, вежливо
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Официально, вежливо
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Официально, прямо
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Официально, прямо
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Официально, прямолинейно
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Официально, прямолинейно