французский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Wij overwegen de aanschaf van ...
Nous considérons l'achat de...
Официально, проба
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Официально, очень вежливо
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Nous voudrions passer une commande.
Официально, вежливо
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Официально, вежливо
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Официально, вежливо
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Официально, вежливо
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Официально, вежливо
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Nous désirons vous acheter...
Официально, вежливо
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Официально, прямолинейно
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Официально, вежливо
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Официально, очень вежливо
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Официально, вежливо
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Официально, прямо
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Официально, прямо
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Официально, прямо
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Официально, вежливо
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Официально, прямо
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Официально, прямо
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Официально, прямо
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Официально, прямо
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Официально, вежливо
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Официально, вежливо
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Официально, вежливо
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Официально, вежливо
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Официально, очень вежливо
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Официально, очень вежливо
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Официально, вежливо
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Официально, вежливо
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Официально, вежливо
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Официально, прямо
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Официально, прямо
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Официально, прямолинейно
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Официально, прямолинейно