румынский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Wij overwegen de aanschaf van ...
Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Официально, проба
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Официально, очень вежливо
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Am dori să plasăm o comandă.
Официально, вежливо
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Официально, вежливо
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Veți găsi atașată comanda noastră.
Официально, вежливо
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Официально, вежливо
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Официально, вежливо
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Официально, вежливо
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Официально, прямолинейно
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Официально, вежливо
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Официально, очень вежливо
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Официально, вежливо
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Официально, прямо
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Официально, прямо
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Официально, прямо
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Официально, вежливо
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Официально, прямо
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Официально, прямо
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Официально, прямо
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Официально, прямо
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Официально, вежливо
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Официально, вежливо
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Официально, вежливо
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Официально, вежливо
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Официально, очень вежливо
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Официально, очень вежливо
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Официально, вежливо
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Официально, вежливо
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Официально, вежливо
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Официально, прямо
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Официально, прямо
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Официально, прямолинейно
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Официально, прямолинейно