итальянский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Wij overwegen de aanschaf van ...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Официально, проба
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Официально, очень вежливо
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Официально, вежливо
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Официально, вежливо
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Официально, вежливо
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Официально, вежливо
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Официально, вежливо
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Официально, вежливо
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Официально, прямолинейно
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Официально, вежливо
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Официально, очень вежливо
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Официально, вежливо
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Официально, прямо
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
In allegato trova due copie del contratto.
Официально, прямо
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Официально, прямо
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Официально, вежливо
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Официально, прямо
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Официально, прямо
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Официально, прямо
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Официально, прямо
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Официально, вежливо
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Официально, вежливо
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Официально, вежливо
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Официально, вежливо
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Официально, очень вежливо
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Официально, очень вежливо
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Официально, вежливо
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Официально, вежливо
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Официально, вежливо
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Официально, прямо
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Официально, прямо
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Официально, прямолинейно
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Официально, прямолинейно