испанский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Wij overwegen de aanschaf van ...
Estamos considerando adquirir...
Официально, проба
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Официально, очень вежливо
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Quisiéramos hacer un pedido.
Официально, вежливо
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Официально, вежливо
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Официально, вежливо
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Официально, вежливо
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Официально, вежливо
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Deseamos adquirir...
Официально, вежливо
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Официально, прямолинейно
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Официально, вежливо
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Официально, очень вежливо
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Официально, вежливо
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Официально, прямо
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Официально, прямо
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Официально, прямо
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Официально, вежливо
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Официально, прямо
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Официально, прямо
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Официально, прямо
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Официально, прямо
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Официально, вежливо
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Официально, вежливо
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Официально, вежливо
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Официально, вежливо
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Официально, очень вежливо
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Официально, очень вежливо
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Официально, вежливо
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Официально, вежливо
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Официально, вежливо
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Официально, прямо
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Официально, прямо
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Официально, прямолинейно
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Официально, прямолинейно