венгерский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Wij overwegen de aanschaf van ...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Официально, проба
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Официально, очень вежливо
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Szeretnénk rendelést leadni.
Официально, вежливо
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Официально, вежливо
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Csatolva találja a rendelésünket.
Официально, вежливо
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Официально, вежливо
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Официально, вежливо
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Официально, вежливо
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Официально, прямолинейно
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Официально, вежливо
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Официально, очень вежливо
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Официально, вежливо
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Официально, прямо
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Официально, прямо
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Официально, прямо
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Официально, вежливо
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Официально, прямо
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Официально, прямо
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Официально, прямо
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Официально, прямо
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Официально, вежливо
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Официально, вежливо
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Официально, вежливо
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Официально, вежливо
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Официально, очень вежливо
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Официально, очень вежливо
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Официально, вежливо
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Официально, вежливо
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Официально, вежливо
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Официально, прямо
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Официально, прямо
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Официально, прямолинейно
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Официально, прямолинейно