турецкий | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Официально, проба
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Официально, очень вежливо
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Официально, вежливо
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Официально, вежливо
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Официально, вежливо
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Официально, вежливо
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Официально, вежливо
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Официально, вежливо
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Официально, прямолинейно
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Официально, вежливо
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Официально, очень вежливо
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Официально, вежливо
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Официально, прямо
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Официально, прямо
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Официально, прямо
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Официально, вежливо
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Официально, прямо
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Официально, прямо
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Официально, прямо
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Официально, прямо
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Официально, вежливо
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Официально, вежливо
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Официально, вежливо
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Официально, вежливо
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Официально, очень вежливо
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Официально, очень вежливо
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Официально, вежливо
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Официально, вежливо
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Официально, вежливо
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Официально, прямо
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Официально, прямо
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Официально, прямолинейно
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Официально, прямолинейно