румынский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Официально, проба
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Официально, очень вежливо
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Am dori să plasăm o comandă.
Официально, вежливо
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Официально, вежливо
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Veți găsi atașată comanda noastră.
Официально, вежливо
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Официально, вежливо
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Официально, вежливо
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Официально, вежливо
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Официально, прямолинейно
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Официально, вежливо
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Официально, очень вежливо
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Официально, вежливо
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Официально, прямо
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Официально, прямо
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Официально, прямо
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Официально, вежливо
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Официально, прямо
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Официально, прямо
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Официально, прямо
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Официально, прямо
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Официально, вежливо
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Официально, вежливо
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Официально, вежливо
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Официально, вежливо
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Официально, очень вежливо
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Официально, очень вежливо
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Официально, вежливо
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Официально, вежливо
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Официально, вежливо
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Официально, прямо
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Официально, прямо
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Официально, прямолинейно
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Официально, прямолинейно