датский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Vi overveje et køb af...
Официально, проба
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Официально, очень вежливо
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Vi vil gerne angive en ordre.
Официально, вежливо
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Официально, вежливо
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Vedlagt vil du finde din ordre
Официально, вежливо
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Официально, вежливо
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Vi angiver hermed en ordre på...
Официально, вежливо
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Официально, вежливо
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Официально, прямолинейно
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Официально, вежливо
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Официально, очень вежливо
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Официально, вежливо
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Официально, прямо
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Официально, прямо
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Официально, прямо
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Vi bekræfter hermed din ordre.
Официально, вежливо
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Официально, прямо
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Официально, прямо
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Официально, прямо
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Официально, прямо
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Официально, вежливо
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Официально, вежливо
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Официально, вежливо
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Официально, вежливо
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Официально, очень вежливо
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Официально, очень вежливо
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Официально, вежливо
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Официально, вежливо
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Официально, вежливо
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Официально, прямо
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Официально, прямо
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Официально, прямолинейно
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Официально, прямолинейно