румынский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

我们正在考虑购买...
Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Официально, проба
我们很乐意订购贵公司的...
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Официально, очень вежливо
我们想下个订单。
Am dori să plasăm o comandă.
Официально, вежливо
附上的是我们公司就...的订单
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Официально, вежливо
您将在附件中看到我们公司的订单。
Veți găsi atașată comanda noastră.
Официально, вежливо
我们对...有稳定的需求,所以想下...的订单
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Официально, вежливо
我们特此开出...的订单
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Официально, вежливо
我们意在向您购买...
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Официально, вежливо
您能够接受针对...每单位...价格的订单吗?
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Официально, прямолинейно
我们期待您的确认,请以书面形式确认。
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

您能以传真形式确认发送日期和价格吗?
Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Официально, вежливо
我们会尽快处理您的订单。
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Официально, очень вежливо
您的订单正在处理中,我们预计在...之前订单能够装运
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Официально, вежливо
根据口头协议,我们向您发送合同,请签字确认。
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Официально, прямо
附件中您将收到两份合同复印件。
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Официально, прямо
请在收到后10天内将签署好的合同复印件发回我们。
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Официально, прямо
我们在此确认您的订单。
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Официально, вежливо
这是为了确认我们...时定下的口头协议
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Официально, прямо
我们接受您的付款条件,并确认付款由不可撤消的信用证/国际汇票/银行转账进行。
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Официально, прямо
我们刚刚收到您的传真,可以确认上述订单。
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Официально, прямо
只有递送日期在...前,我们才发出此试购订单
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Официально, прямо
您的货物即将在... 天/周/月之内送出
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

是否有可能将我们的订购量由...减少到...
Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Официально, вежливо
是否有可能将我们的订单量由...增加到...
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Официально, вежливо
是否有可能将订购推迟到...
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Официально, вежливо
抱歉告诉您,我们直到...时才能交付货物
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Официально, вежливо
遗憾地告诉您,订单明天将无法出货。
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

非常抱歉地告诉您,我们不得不在别处下单。
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Официально, очень вежливо
非常抱歉地告诉您,我们已经在别处下单了。
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Официально, очень вежливо
很抱歉,但是已经没货了,所以我们不得不取消您的订单。
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Официально, вежливо
很抱歉,您提供的条件不够有竞争力,我们无法下订单。
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Официально, вежливо
不好意思,我们不能接受您的订单,因为...
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Официально, вежливо
我们想取消订单,订单号是...
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Официально, прямо
我们不得不取消订单,因为...
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Официально, прямо
既然您不愿意给我们提供更低的价格,我们遗憾地告诉您我们无法在您处订购。
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Официально, прямолинейно
我们别无选择只能取消订单,因为...
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Официально, прямолинейно