нидерландский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

我们正在考虑购买...
Wij overwegen de aanschaf van ...
Официально, проба
我们很乐意订购贵公司的...
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Официально, очень вежливо
我们想下个订单。
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Официально, вежливо
附上的是我们公司就...的订单
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Официально, вежливо
您将在附件中看到我们公司的订单。
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Официально, вежливо
我们对...有稳定的需求,所以想下...的订单
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Официально, вежливо
我们特此开出...的订单
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Официально, вежливо
我们意在向您购买...
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Официально, вежливо
您能够接受针对...每单位...价格的订单吗?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Официально, прямолинейно
我们期待您的确认,请以书面形式确认。
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

您能以传真形式确认发送日期和价格吗?
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Официально, вежливо
我们会尽快处理您的订单。
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Официально, очень вежливо
您的订单正在处理中,我们预计在...之前订单能够装运
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Официально, вежливо
根据口头协议,我们向您发送合同,请签字确认。
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Официально, прямо
附件中您将收到两份合同复印件。
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Официально, прямо
请在收到后10天内将签署好的合同复印件发回我们。
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Официально, прямо
我们在此确认您的订单。
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Официально, вежливо
这是为了确认我们...时定下的口头协议
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Официально, прямо
我们接受您的付款条件,并确认付款由不可撤消的信用证/国际汇票/银行转账进行。
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Официально, прямо
我们刚刚收到您的传真,可以确认上述订单。
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Официально, прямо
只有递送日期在...前,我们才发出此试购订单
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Официально, прямо
您的货物即将在... 天/周/月之内送出
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

是否有可能将我们的订购量由...减少到...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Официально, вежливо
是否有可能将我们的订单量由...增加到...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Официально, вежливо
是否有可能将订购推迟到...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Официально, вежливо
抱歉告诉您,我们直到...时才能交付货物
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Официально, вежливо
遗憾地告诉您,订单明天将无法出货。
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

非常抱歉地告诉您,我们不得不在别处下单。
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Официально, очень вежливо
非常抱歉地告诉您,我们已经在别处下单了。
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Официально, очень вежливо
很抱歉,但是已经没货了,所以我们不得不取消您的订单。
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Официально, вежливо
很抱歉,您提供的条件不够有竞争力,我们无法下订单。
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Официально, вежливо
不好意思,我们不能接受您的订单,因为...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Официально, вежливо
我们想取消订单,订单号是...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Официально, прямо
我们不得不取消订单,因为...
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Официально, прямо
既然您不愿意给我们提供更低的价格,我们遗憾地告诉您我们无法在您处订购。
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Официально, прямолинейно
我们别无选择只能取消订单,因为...
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Официально, прямолинейно