датский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Vi overveje et køb af...
Официально, проба
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Официально, очень вежливо
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Vi vil gerne angive en ordre.
Официально, вежливо
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Официально, вежливо
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Vedlagt vil du finde din ordre
Официально, вежливо
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Официально, вежливо
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Vi angiver hermed en ordre på...
Официально, вежливо
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Официально, вежливо
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Официально, прямолинейно
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Официально, вежливо
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Официально, очень вежливо
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Официально, вежливо
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Официально, прямо
In allegato trova due copie del contratto.
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Официально, прямо
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Официально, прямо
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Vi bekræfter hermed din ordre.
Официально, вежливо
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Официально, прямо
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Официально, прямо
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Официально, прямо
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Официально, прямо
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Официально, вежливо
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Официально, вежливо
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Официально, вежливо
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Официально, вежливо
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Официально, очень вежливо
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Официально, очень вежливо
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Официально, вежливо
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Официально, вежливо
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Официально, вежливо
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Официально, прямо
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Официально, прямо
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Официально, прямолинейно
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Официально, прямолинейно