турецкий | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Estamos considerando adquirir...
...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Официально, проба
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Официально, очень вежливо
Quisiéramos hacer un pedido.
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Официально, вежливо
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Официально, вежливо
Adjunto encontrará nuestro pedido...
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Официально, вежливо
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Официально, вежливо
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Официально, вежливо
Deseamos adquirir...
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Официально, вежливо
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Официально, прямолинейно
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Официально, вежливо
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Официально, очень вежливо
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Официально, вежливо
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Официально, прямо
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Официально, прямо
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Официально, прямо
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Официально, вежливо
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Официально, прямо
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Официально, прямо
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Официально, прямо
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Официально, прямо
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Официально, вежливо
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Официально, вежливо
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Официально, вежливо
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Официально, вежливо
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Официально, очень вежливо
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Официально, очень вежливо
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Официально, вежливо
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Официально, вежливо
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Официально, вежливо
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Официально, прямо
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Официально, прямо
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Официально, прямолинейно
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Официально, прямолинейно