венгерский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Vi overveje et køb af...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Официально, проба
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Официально, очень вежливо
Vi vil gerne angive en ordre.
Szeretnénk rendelést leadni.
Официально, вежливо
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Официально, вежливо
Vedlagt vil du finde din ordre
Csatolva találja a rendelésünket.
Официально, вежливо
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Официально, вежливо
Vi angiver hermed en ordre på...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Официально, вежливо
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Официально, вежливо
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Официально, прямолинейно
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Официально, вежливо
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Официально, очень вежливо
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Официально, вежливо
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Официально, прямо
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Официально, прямо
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Официально, прямо
Vi bekræfter hermed din ordre.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Официально, вежливо
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Официально, прямо
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Официально, прямо
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Официально, прямо
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Официально, прямо
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Официально, вежливо
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Официально, вежливо
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Официально, вежливо
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Официально, вежливо
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Официально, очень вежливо
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Официально, очень вежливо
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Официально, вежливо
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Официально, вежливо
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Официально, вежливо
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Официально, прямо
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Официально, прямо
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Официально, прямолинейно
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Официально, прямолинейно