английский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Vi overveje et køb af...
We are considering the purchase of…
Официально, проба
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
We are pleased to place an order with your company for ...
Официально, очень вежливо
Vi vil gerne angive en ordre.
We would like to place an order.
Официально, вежливо
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Enclosed is our firm order for…
Официально, вежливо
Vedlagt vil du finde din ordre
Enclosed you will find our order.
Официально, вежливо
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Официально, вежливо
Vi angiver hermed en ordre på...
We herewith place our order for…
Официально, вежливо
Vi har i sinde at købe... fra jer...
We intend to buy...from you.
Официально, вежливо
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Официально, прямолинейно
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Официально, вежливо
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Your order will be processed as quickly as possible.
Официально, очень вежливо
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Официально, вежливо
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Официально, прямо
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Enclosed you will find two copies of the contract.
Официально, прямо
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Официально, прямо
Vi bekræfter hermed din ordre.
We hereby confirm your order.
Официально, вежливо
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
This is to confirm our verbal order dated…
Официально, прямо
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Официально, прямо
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Официально, прямо
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Официально, прямо
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Would it be possible to reduce our order from...to…
Официально, вежливо
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Would it be possible to increase our order from…to…
Официально, вежливо
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Would it be possible to delay the order until…
Официально, вежливо
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Официально, вежливо
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Официально, очень вежливо
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Официально, очень вежливо
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Официально, вежливо
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Официально, вежливо
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Официально, вежливо
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
We would like to cancel our order. The order number is...
Официально, прямо
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
We are forced to cancel our order due to...
Официально, прямо
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Официально, прямолинейно
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
We see no other alternative but to cancel our order for…
Официально, прямолинейно