нидерландский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Wij overwegen de aanschaf van ...
Официально, проба
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Официально, очень вежливо
Szeretnénk rendelést leadni.
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Официально, вежливо
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Официально, вежливо
Csatolva találja a rendelésünket.
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Официально, вежливо
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Официально, вежливо
Ezúton szeretnénk rendelni...
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Официально, вежливо
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Официально, вежливо
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Официально, прямолинейно
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Официально, вежливо
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Официально, очень вежливо
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Официально, вежливо
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Официально, прямо
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Официально, прямо
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Официально, прямо
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Официально, вежливо
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Официально, прямо
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Официально, прямо
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Официально, прямо
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Официально, прямо
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Официально, вежливо
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Официально, вежливо
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Официально, вежливо
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Официально, вежливо
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Официально, очень вежливо
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Официально, очень вежливо
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Официально, вежливо
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Официально, вежливо
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Официально, вежливо
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Официально, прямо
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Официально, прямо
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Официально, прямолинейно
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Официально, прямолинейно