немецкий | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Официально, проба
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Официально, очень вежливо
Szeretnénk rendelést leadni.
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Официально, вежливо
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Официально, вежливо
Csatolva találja a rendelésünket.
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Официально, вежливо
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Официально, вежливо
Ezúton szeretnénk rendelni...
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Официально, вежливо
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Официально, вежливо
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Официально, прямолинейно
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Официально, вежливо
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Официально, очень вежливо
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Официально, вежливо
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Официально, прямо
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Официально, прямо
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Официально, прямо
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Официально, вежливо
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Официально, прямо
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Официально, прямо
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Официально, прямо
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Официально, прямо
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Официально, вежливо
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Официально, вежливо
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Официально, вежливо
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Официально, вежливо
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Официально, очень вежливо
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Официально, очень вежливо
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Официально, вежливо
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Официально, вежливо
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Официально, вежливо
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Официально, прямо
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Официально, прямо
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Официально, прямолинейно
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Официально, прямолинейно