итальянский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Официально, проба
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Официально, очень вежливо
Szeretnénk rendelést leadni.
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Официально, вежливо
Mellékelten találja a rendelésünket ...
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Официально, вежливо
Csatolva találja a rendelésünket.
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Официально, вежливо
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Официально, вежливо
Ezúton szeretnénk rendelni...
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Официально, вежливо
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Официально, вежливо
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Официально, прямолинейно
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Официально, вежливо
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Официально, очень вежливо
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Официально, вежливо
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Официально, прямо
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
In allegato trova due copie del contratto.
Официально, прямо
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Официально, прямо
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Официально, вежливо
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Официально, прямо
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Официально, прямо
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Официально, прямо
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Официально, прямо
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Официально, вежливо
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Официально, вежливо
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Официально, вежливо
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Официально, вежливо
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Официально, очень вежливо
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Официально, очень вежливо
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Официально, вежливо
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Официально, вежливо
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Официально, вежливо
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Официально, прямо
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Официально, прямо
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Официально, прямолинейно
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Официально, прямолинейно