испанский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Estamos considerando adquirir...
Официально, проба
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Официально, очень вежливо
Szeretnénk rendelést leadni.
Quisiéramos hacer un pedido.
Официально, вежливо
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Официально, вежливо
Csatolva találja a rendelésünket.
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Официально, вежливо
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Официально, вежливо
Ezúton szeretnénk rendelni...
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Официально, вежливо
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Deseamos adquirir...
Официально, вежливо
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Официально, прямолинейно
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Официально, вежливо
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Официально, очень вежливо
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Официально, вежливо
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Официально, прямо
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Официально, прямо
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Официально, прямо
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Официально, вежливо
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Официально, прямо
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Официально, прямо
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Официально, прямо
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Официально, прямо
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Официально, вежливо
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Официально, вежливо
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Официально, вежливо
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Официально, вежливо
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Официально, очень вежливо
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Официально, очень вежливо
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Официально, вежливо
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Официально, вежливо
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Официально, вежливо
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Официально, прямо
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Официально, прямо
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Официально, прямолинейно
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Официально, прямолинейно