английский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

Gondolkozunk a ... vásárlásán.
We are considering the purchase of…
Официально, проба
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
We are pleased to place an order with your company for ...
Официально, очень вежливо
Szeretnénk rendelést leadni.
We would like to place an order.
Официально, вежливо
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Enclosed is our firm order for…
Официально, вежливо
Csatolva találja a rendelésünket.
Enclosed you will find our order.
Официально, вежливо
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Официально, вежливо
Ezúton szeretnénk rendelni...
We herewith place our order for…
Официально, вежливо
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
We intend to buy...from you.
Официально, вежливо
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Официально, прямолинейно
Várjuk az írásos visszaigazolást.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Официально, вежливо
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Your order will be processed as quickly as possible.
Официально, очень вежливо
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Официально, вежливо
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Официально, прямо
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Enclosed you will find two copies of the contract.
Официально, прямо
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Официально, прямо
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
We hereby confirm your order.
Официально, вежливо
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
This is to confirm our verbal order dated…
Официально, прямо
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Официально, прямо
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Официально, прямо
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Официально, прямо
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Would it be possible to reduce our order from...to…
Официально, вежливо
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Would it be possible to increase our order from…to…
Официально, вежливо
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Would it be possible to delay the order until…
Официально, вежливо
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Официально, вежливо
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Официально, очень вежливо
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Официально, очень вежливо
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Официально, вежливо
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Официально, вежливо
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Официально, вежливо
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
We would like to cancel our order. The order number is...
Официально, прямо
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
We are forced to cancel our order due to...
Официально, прямо
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Официально, прямолинейно
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
We see no other alternative but to cancel our order for…
Официально, прямолинейно