финский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

We are considering the purchase of…
Harkitsemme ... ostoa...
Официально, проба
We are pleased to place an order with your company for ...
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Официально, очень вежливо
We would like to place an order.
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Официально, вежливо
Enclosed is our firm order for…
Liitteenä sitova tilauksemme...
Официально, вежливо
Enclosed you will find our order.
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Официально, вежливо
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Официально, вежливо
We herewith place our order for…
Täten jätämme tilauksemme...
Официально, вежливо
We intend to buy...from you.
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Официально, вежливо
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Официально, прямолинейно
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Официально, вежливо
Your order will be processed as quickly as possible.
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Официально, очень вежливо
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Официально, вежливо
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Официально, прямо
Enclosed you will find two copies of the contract.
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Официально, прямо
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Официально, прямо
We hereby confirm your order.
Täten vahvistamme tilauksenne.
Официально, вежливо
This is to confirm our verbal order dated…
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Официально, прямо
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Официально, прямо
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Официально, прямо
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Официально, прямо
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Would it be possible to reduce our order from...to…
Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Официально, вежливо
Would it be possible to increase our order from…to…
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Официально, вежливо
Would it be possible to delay the order until…
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Официально, вежливо
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Официально, вежливо
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Официально, очень вежливо
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Официально, очень вежливо
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Официально, вежливо
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Официально, вежливо
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Официально, вежливо
We would like to cancel our order. The order number is...
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Официально, прямо
We are forced to cancel our order due to...
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Официально, прямо
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Официально, прямолинейно
We see no other alternative but to cancel our order for…
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Официально, прямолинейно