венгерский | Фразы - Бизнес | Заказ

Заказ - Размещение

We are considering the purchase of…
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Официально, проба
We are pleased to place an order with your company for ...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Официально, очень вежливо
We would like to place an order.
Szeretnénk rendelést leadni.
Официально, вежливо
Enclosed is our firm order for…
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Официально, вежливо
Enclosed you will find our order.
Csatolva találja a rendelésünket.
Официально, вежливо
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Официально, вежливо
We herewith place our order for…
Ezúton szeretnénk rendelni...
Официально, вежливо
We intend to buy...from you.
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Официально, вежливо
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Официально, прямолинейно
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Официально, вежливо

Заказ - Подтверждение

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Официально, вежливо
Your order will be processed as quickly as possible.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Официально, очень вежливо
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Официально, вежливо
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Официально, прямо
Enclosed you will find two copies of the contract.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Официально, прямо
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Официально, прямо
We hereby confirm your order.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Официально, вежливо
This is to confirm our verbal order dated…
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Официально, прямо
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Официально, прямо
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Официально, прямо
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Официально, прямо
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Официально, прямо

Заказ - Изменение деталей заказа

Would it be possible to reduce our order from...to…
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Официально, вежливо
Would it be possible to increase our order from…to…
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Официально, вежливо
Would it be possible to delay the order until…
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Официально, вежливо
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Официально, вежливо
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Официально, вежливо

Заказ - Отмена

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Официально, очень вежливо
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Официально, очень вежливо
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Официально, вежливо
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Официально, вежливо
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Официально, вежливо
We would like to cancel our order. The order number is...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Официально, прямо
We are forced to cancel our order due to...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Официально, прямо
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Официально, прямолинейно
We see no other alternative but to cancel our order for…
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Официально, прямолинейно