вьетнамский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Используется для описания необработанных данных
・・・・に見られるように、・・・・
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Используется для описания необработанных данных
このデータはおそらく・・・・を示している。
Các dữ liệu cho thấy...
Используется для описания необработанных данных
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Các số liệu chỉ ra rằng...
Используется для описания необработанных данных
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Используется для описания необработанных данных
・・・・という注目すべき結果になった。
Đáng chú ý là...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... tỉ lệ thuận với...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
予想通り、・・・・
Như dự đoán,...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

・・・・ということをこの統計は示している。
Số liệu chỉ ra rằng...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
統計によると、・・・・
Theo như số liệu cho thấy,...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
統計的に見て、・・・・
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов