чешский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Ĝi povas esti vidita de... tio...
To může být vidět z..., že...
Используется для описания необработанных данных
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Используется для описания необработанных данных
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Zdá se, že údaje naznačují...
Используется для описания необработанных данных
La ciferoj malkaŝas, ke...
Čísla ukazují, že...
Используется для описания необработанных данных
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Z údajů je zřejmé, že...
Используется для описания необработанных данных
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Výsledky této studie ukazují, že...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
...estis pozitive korelaciita kun...
...pozitivně koreloval(a) s...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Kiel antaŭdiris,...
Jak se dalo předpokládat,...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

La statistikoj montras, ke...
Dané statistiky ukazují, že...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Laŭ la statistiko...
Podle daných statistických údajů...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statistike parolante...
Statisticky řečeno...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов