португальский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Pode ser visto de/do/da...que...
Используется для описания необработанных данных
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Como pode ser observado em/no/na...
Используется для описания необработанных данных
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Os dados sugerem que...
Используется для описания необработанных данных
La ciferoj malkaŝas, ke...
A figura revela que...
Используется для описания необработанных данных
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Используется для описания необработанных данных
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Alguns números significativos foram...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
...estis pozitive korelaciita kun...
...foi positivamente correlacionado com...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Kiel antaŭdiris,...
Como previsto,...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

La statistikoj montras, ke...
As estatísticas mostram que...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Laŭ la statistiko...
De acordo com as estatísticas...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statistike parolante...
Estatisticamente falando...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов