итальянский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Используется для описания необработанных данных
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Come si può osservare da...., ...
Используется для описания необработанных данных
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
I dati sembrano suggerire che...
Используется для описания необработанных данных
La ciferoj malkaŝas, ke...
I grafici rivelano che...
Используется для описания необработанных данных
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Dal grafico si rende evidente che...
Используется для описания необработанных данных
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Alcuni dati degni di nota sono...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
...estis pozitive korelaciita kun...
... è direttamente proporzionale a...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Kiel antaŭdiris,...
Come già annunciato...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

La statistikoj montras, ke...
La statistica mostra che...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Laŭ la statistiko...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statistike parolante...
Parlando in termini statistici...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов