чешский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Det framgår av ... att ...
To může být vidět z..., že...
Используется для описания необработанных данных
Enligt vad som framgår av ..., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Используется для описания необработанных данных
Uppgifterna verkar antyda att ...
Zdá se, že údaje naznačují...
Используется для описания необработанных данных
Siffrorna avslöjar att ...
Čísla ukazují, že...
Используется для описания необработанных данных
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Z údajů je zřejmé, že...
Используется для описания необработанных данных
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
Resultaten från denna studie visar på att ...
Výsledky této studie ukazují, že...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
... var positivt korrelerade med ....
...pozitivně koreloval(a) s...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Som förutspått, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

Statistiken visar att ...
Dané statistiky ukazují, že...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Enligt statistiken ...
Podle daných statistických údajů...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Rent statistiskt sett ...
Statisticky řečeno...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов