португальский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Det framgår av ... att ...
Pode ser visto de/do/da...que...
Используется для описания необработанных данных
Enligt vad som framgår av ..., ...
Como pode ser observado em/no/na...
Используется для описания необработанных данных
Uppgifterna verkar antyda att ...
Os dados sugerem que...
Используется для описания необработанных данных
Siffrorna avslöjar att ...
A figura revela que...
Используется для описания необработанных данных
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Используется для описания необработанных данных
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Alguns números significativos foram...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
Resultaten från denna studie visar på att ...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
... var positivt korrelerade med ....
...foi positivamente correlacionado com...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Som förutspått, ...
Como previsto,...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

Statistiken visar att ...
As estatísticas mostram que...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Enligt statistiken ...
De acordo com as estatísticas...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Rent statistiskt sett ...
Estatisticamente falando...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов