нидерландский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Det framgår av ... att ...
Uit ... blijkt dat ...
Используется для описания необработанных данных
Enligt vad som framgår av ..., ...
Zoals ... aantoont, ...
Используется для описания необработанных данных
Uppgifterna verkar antyda att ...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Используется для описания необработанных данных
Siffrorna avslöjar att ...
De cijfers onthullen dat ...
Используется для описания необработанных данных
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Используется для описания необработанных данных
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
Resultaten från denna studie visar på att ...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
... var positivt korrelerade med ....
... verhoudt zich positief tot ...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Som förutspått, ...
Zoals voorspeld, ...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

Statistiken visar att ...
De statistieken tonen aan dat ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Enligt statistiken ...
Volgens de statistieken ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Rent statistiskt sett ...
Statistisch gezien ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов