хинди | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

To může být vidět z..., že...
... से पता चलता है कि...
Используется для описания необработанных данных
Jak je možno vidět z..., ...
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Используется для описания необработанных данных
Zdá se, že údaje naznačují...
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Используется для описания необработанных данных
Čísla ukazují, že...
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Используется для описания необработанных данных
Z údajů je zřejmé, že...
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Используется для описания необработанных данных
Některé pozoruhodné výsledky byly...
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
Výsledky této studie ukazují, že...
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
...pozitivně koreloval(a) s...
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Jak se dalo předpokládat,...
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

Dané statistiky ukazují, že...
ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Podle daných statistických údajů...
आकड़ों के अनुसार
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statisticky řečeno...
आकड़ों के अनुसार
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов