португальский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

To může být vidět z..., že...
Pode ser visto de/do/da...que...
Используется для описания необработанных данных
Jak je možno vidět z..., ...
Como pode ser observado em/no/na...
Используется для описания необработанных данных
Zdá se, že údaje naznačují...
Os dados sugerem que...
Используется для описания необработанных данных
Čísla ukazují, že...
A figura revela que...
Используется для описания необработанных данных
Z údajů je zřejmé, že...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Используется для описания необработанных данных
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Alguns números significativos foram...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
Výsledky této studie ukazují, že...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
...pozitivně koreloval(a) s...
...foi positivamente correlacionado com...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Jak se dalo předpokládat,...
Como previsto,...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

Dané statistiky ukazují, že...
As estatísticas mostram que...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Podle daných statistických údajů...
De acordo com as estatísticas...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statisticky řečeno...
Estatisticamente falando...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов