португальский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Din faptul că...reiese...
Pode ser visto de/do/da...que...
Используется для описания необработанных данных
După cum putem observa din...,....
Como pode ser observado em/no/na...
Используется для описания необработанных данных
Datele par să sugereze faptul că...
Os dados sugerem que...
Используется для описания необработанных данных
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
A figura revela que...
Используется для описания необработанных данных
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Используется для описания необработанных данных
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Alguns números significativos foram...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
...a fost corelat pozitiv cu...
...foi positivamente correlacionado com...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
După cum am anticipat,...
Como previsto,...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

Statisticile demonstrează faptul că...
As estatísticas mostram que...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Conform statisticilor...
De acordo com as estatísticas...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Din punct de vedere statistic...
Estatisticamente falando...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов