немецкий | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Din faptul că...reiese...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Используется для описания необработанных данных
După cum putem observa din...,....
Wie ... zeigt, ...
Используется для описания необработанных данных
Datele par să sugereze faptul că...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Используется для описания необработанных данных
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Die Zahlen legen offen, dass...
Используется для описания необработанных данных
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Используется для описания необработанных данных
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
...a fost corelat pozitiv cu...
... korreliert positiv mit... .
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
După cum am anticipat,...
Wie prognostiziert, ...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

Statisticile demonstrează faptul că...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Conform statisticilor...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Din punct de vedere statistic...
Rein statistisch gesehen,...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов