итальянский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Din faptul că...reiese...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Используется для описания необработанных данных
După cum putem observa din...,....
Come si può osservare da...., ...
Используется для описания необработанных данных
Datele par să sugereze faptul că...
I dati sembrano suggerire che...
Используется для описания необработанных данных
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
I grafici rivelano che...
Используется для описания необработанных данных
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Dal grafico si rende evidente che...
Используется для описания необработанных данных
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Alcuni dati degni di nota sono...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
...a fost corelat pozitiv cu...
... è direttamente proporzionale a...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
După cum am anticipat,...
Come già annunciato...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

Statisticile demonstrează faptul că...
La statistica mostra che...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Conform statisticilor...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Din punct de vedere statistic...
Parlando in termini statistici...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов