английский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Din faptul că...reiese...
It can be seen from… that…
Используется для описания необработанных данных
După cum putem observa din...,....
As can be seen from…, …
Используется для описания необработанных данных
Datele par să sugereze faptul că...
The data would seem to suggest that…
Используется для описания необработанных данных
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
The figures reveal that…
Используется для описания необработанных данных
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
From the figures it is apparent that…
Используется для описания необработанных данных
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Several noteworthy results were…
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
The results of the present study demonstrate that…
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
...a fost corelat pozitiv cu...
...was positively correlated with…
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
După cum am anticipat,...
As predicted, …
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
This finding is consistent with X's contention that…
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
This finding reinforces X's assertion that…
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

Statisticile demonstrează faptul că...
The statistics show that…
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Conform statisticilor...
According to the statistics…
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
When one looks at the statistics, one can see that…
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Din punct de vedere statistic...
Statistically speaking…
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов