чешский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Patrząc na ... można zauważyć, że...
To může být vidět z..., že...
Используется для описания необработанных данных
Jak można zauważyć na... , ...
Jak je možno vidět z..., ...
Используется для описания необработанных данных
Dane te zdają się sugerować, że...
Zdá se, že údaje naznačují...
Используется для описания необработанных данных
Dane wykazują, że...
Čísla ukazují, že...
Используется для описания необработанных данных
Z danych wynika, że...
Z údajů je zřejmé, že...
Используется для описания необработанных данных
Kilka godnych uwagi wyników...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Výsledky této studie ukazují, že...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
...był dodatnio skorelowany z...
...pozitivně koreloval(a) s...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Jak se dalo předpokládat,...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

Statystyki pokazują, że...
Dané statistiky ukazují, že...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Według statystyk...
Podle daných statistických údajů...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statystycznie rzecz biorąc...
Statisticky řečeno...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов