финский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Patrząc na ... można zauważyć, że...
... on nähtävissä, että...
Используется для описания необработанных данных
Jak można zauważyć na... , ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Используется для описания необработанных данных
Dane te zdają się sugerować, że...
Aineisto viittaa siihen, että...
Используется для описания необработанных данных
Dane wykazują, że...
Luvut osoittavat, että...
Используется для описания необработанных данных
Z danych wynika, że...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Используется для описания необработанных данных
Kilka godnych uwagi wyników...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
...był dodatnio skorelowany z...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Kuten ennustettu, ...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

Statystyki pokazują, że...
Tilastot näyttävät, että...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Według statystyk...
Tilastojen mukaan...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statystycznie rzecz biorąc...
Tilastollisesti puhuen...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов