немецкий | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Uit ... blijkt dat ...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Используется для описания необработанных данных
Zoals ... aantoont, ...
Wie ... zeigt, ...
Используется для описания необработанных данных
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Используется для описания необработанных данных
De cijfers onthullen dat ...
Die Zahlen legen offen, dass...
Используется для описания необработанных данных
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Используется для описания необработанных данных
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
... verhoudt zich positief tot ...
... korreliert positiv mit... .
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Zoals voorspeld, ...
Wie prognostiziert, ...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

De statistieken tonen aan dat ...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Volgens de statistieken ...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statistisch gezien ...
Rein statistisch gesehen,...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов