датский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Uit ... blijkt dat ...
Det kan ses ud fra... at...
Используется для описания необработанных данных
Zoals ... aantoont, ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Используется для описания необработанных данных
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Используется для описания необработанных данных
De cijfers onthullen dat ...
Figurerne afslører at...
Используется для описания необработанных данных
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Используется для описания необработанных данных
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
... verhoudt zich positief tot ...
... var absolut korreleret med...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Zoals voorspeld, ...
Som forudset,...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

De statistieken tonen aan dat ...
Statistikkerne viser at...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Volgens de statistieken ...
I følge statistikkerne...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statistisch gezien ...
Statistisk set...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов