венгерский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Uit ... blijkt dat ...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Используется для описания необработанных данных
Zoals ... aantoont, ...
Amint látható ....
Используется для описания необработанных данных
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Az adatok alapján ...
Используется для описания необработанных данных
De cijfers onthullen dat ...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Используется для описания необработанных данных
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Az ábrákon látható, hogy ...
Используется для описания необработанных данных
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
... verhoudt zich positief tot ...
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Zoals voorspeld, ...
Ahogy várható volt ....
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

De statistieken tonen aan dat ...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Volgens de statistieken ...
A statisztikák szerint ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statistisch gezien ...
Statisztikai szempontból ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов