венгерский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Aus ... wird ersichtlich, dass...
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Используется для описания необработанных данных
Wie ... zeigt, ...
Amint látható ....
Используется для описания необработанных данных
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Az adatok alapján ...
Используется для описания необработанных данных
Die Zahlen legen offen, dass...
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Используется для описания необработанных данных
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Az ábrákon látható, hogy ...
Используется для описания необработанных данных
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
... korreliert positiv mit... .
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Wie prognostiziert, ...
Ahogy várható volt ....
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
A statisztikák szerint ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Rein statistisch gesehen,...
Statisztikai szempontból ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов