румынский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Dall'osservazione dei dati si registra...
Din faptul că...reiese...
Используется для описания необработанных данных
Come si può osservare da...., ...
După cum putem observa din...,....
Используется для описания необработанных данных
I dati sembrano suggerire che...
Datele par să sugereze faptul că...
Используется для описания необработанных данных
I grafici rivelano che...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Используется для описания необработанных данных
Dal grafico si rende evidente che...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Используется для описания необработанных данных
Alcuni dati degni di nota sono...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
... è direttamente proporzionale a...
...a fost corelat pozitiv cu...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Come già annunciato...
După cum am anticipat,...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

La statistica mostra che...
Statisticile demonstrează faptul că...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Conform statisticilor...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Parlando in termini statistici...
Din punct de vedere statistic...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов