румынский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

A partir de... se puede observar que...
Din faptul că...reiese...
Используется для описания необработанных данных
Como se puede ver en...
După cum putem observa din...,....
Используется для описания необработанных данных
Los datos parecen sugerir que...
Datele par să sugereze faptul că...
Используется для описания необработанных данных
La figuras revelan que...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Используется для описания необработанных данных
Con base en las figuras se puede notar que...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Используется для описания необработанных данных
Varios resultados relevantes fueron...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
... fue asociado positivamente con...
...a fost corelat pozitiv cu...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Como se predijo...
După cum am anticipat,...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

Las estadísticas muestran que...
Statisticile demonstrează faptul că...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Según las estadísticas,...
Conform statisticilor...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Desde el punto de vista estadístico...
Din punct de vedere statistic...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов