румынский | Фразы - Научные работы | Cтатистика

Cтатистика - Эмпирические данные

Det kan ses ud fra... at...
Din faptul că...reiese...
Используется для описания необработанных данных
Hvilket kan ses ud fra..., ...
După cum putem observa din...,....
Используется для описания необработанных данных
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Datele par să sugereze faptul că...
Используется для описания необработанных данных
Figurerne afslører at...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Используется для описания необработанных данных
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Используется для описания необработанных данных
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Используется для описания необработанных данных, которые имеют особо важное значение
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Используется для описания необработанных данных

Cтатистика - Презентация

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Презентация полученных данных (продолжение); тенденции, наметившиеся в изучаемой сфере
... var absolut korreleret med...
...a fost corelat pozitiv cu...
Используется для иллюстрации отношения между двумя аспектами полученных данных
Som forudset,...
După cum am anticipat,...
Используется для дальнейшего описания полученных данных и подтверждения ваших первоначальных прогнозов
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Используется для сравнения ваших результатов с чьими-либо еще
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Используется, чтобы показать, что ваши результаты коррелируют с чьими-либо, полученными до вас

Cтатистика - Заключение

Statistikkerne viser at...
Statisticile demonstrează faptul că...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
I følge statistikkerne...
Conform statisticilor...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Statistisk set...
Din punct de vedere statistic...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Используется для развития идеи и подведения итога по общим статистическим данным
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Используется для развития идеи и подведения выводов по поводу полученных вами результатов